Nieuwsbrief

Boeken en tijdschriften


Hoger OnderwijsBent u op zoek naar studiemateriaal voor het hoger onderwijs? Voor de studierichtingen Recht, Economische wetenschappen en Sociale wetenschappen bieden we:

 • referentiewerken,
 • op maat van uw studenten,
 • aangevuld met elektronische interactieve oefeningen,
 • waarmee u als docent onmiddellijk van start kan gaan,
 • en dit alles voor een studentvriendelijk budget.

Met Intersentia Hoger Onderwijs geeft u uw studenten de beste kans op succes in hun professionele loopbaan!

Meer Info

First Software
Intersentia Financial Software biedt de financieel expert - accountant, bedrijfsrevisor, auditor, boekhouder, fiscalist en financieel directeur - een waaier aan van hoogwaardige en gebruiksvriendelijke softwaretools. Deze tools stellen de gebruikers stuk voor stuk in staat efficiënter te werken en geven de garantie dat u steeds in regel bent met de Belgische en Europese wetgeving.


Meer Info

Opleidingen

Intersentia organiseert op jaarbasis een 50-tal seminaries met gerenommeerde academici
en experts in verschillende juridische, fiscale en financiële vakgebieden

 • Congres

  Verloskunde in beweging III

  De kracht van consensus


  De focus ligt op het bereiken van consensus door een nauwe(re) samenwerking tussen de betrokken zorgverleners (communicatie) op basis van een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier. Het stroomlijnen van het real time beleid van de zorgverlener(s) en het post factum vooropgestelde beleid van de gerechtsdeskundige(n) staat centraal.

  Er wordt beroep gedaan op sprekers van verschillende Vlaamse universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen. De voormiddag staat in het teken van bewustwording en informatieoverdracht. In de interactieve groepssessies komen onder meer de rechten en de plichten van de zorgverlener, geconfronteerd met een medische aansprakelijkheidsprocedure aan bod.

  Donderdag 1 december 2016
  Hotel Serwir Sint-Niklaas

   
 • Congres

  ICAV II

  IIde Vlaams Interuniversitair Congres over Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

  Eerst lichten state of the art voordrachten de recente ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht toe in de Sectie Actualia. In de Sectie Bruggen wordt het aansprakelijkheidsrecht in verband gebracht met enerzijds het familierecht en anderzijds het grondwettelijk recht. In de Sectie Aanstormend Talent krijgt een pas gedoctoreerde of binnenkort te doctoreren onderzoeker de gelegenheid om zijn inzichten aan een groter publiek voor te stellen. In de Sectie Stellingen wordt deze keer het fenomeen angstschade kritisch onder de loep genomen. Tot slot biedt de Sectie Internationalisering de gelegenheid om lessen te trekken uit ontwikkelingen in Nederland.

  Vrijdag 2 december 2016
  Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (Gent)

   
 • Studienamiddag

  Recht op toegang tot de rechter

  Het recht op toegang tot de rechter wordt weliswaar niet uitdrukkelijk vermeld in het EVRM, maar maakt wel onlosmakelijk deel uit van het door artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces.

  De bedoeling van deze studienamiddag is om een algemeen overzicht te geven van wat dit recht inhoudt en de toepassingen ervan te bestuderen in een aantal rechtstakken.

  In het eerste gedeelte van deze studienamiddag wordt eerst een algemeen overzicht gegeven van het recht op toegang tot de rechter en komen vervolgens de toepassingen ervan aan bod in het gerechtelijk recht, het Europees internationaal privaatrecht en het strafprocesrecht.

  In het tweede gedeelte wordt het recht op toegang tot de rechter benaderd vanuit het contractenrecht en de bevrijdende verjaring in het burgerlijk recht.

  Donderdag 8 december 2016
  Universiteit Antwerpen (Stadscampus)

   
 

Klik hier voor een overzicht van al onze opleidingen.